ZELENINOVÁ ZÁHRADA

RÝCHLENIE ZELENINY

Vo vyhrievaných skleníkoch už možeme vysievať do debničiek, na záhony a do zakoreňovačov prvú reďkovku, papriku a rajčiny na skoré jarné rýchlenie.

ZBER ÚRODY

Zo záhonov postupne zbierame ružičkový kel a spracúvame ho

KONTROLA USKLADNENEJ ZELENINY

Odstranime všetky plesňou napadnuté a inak poškodené kusy uskladnenej zeleniny, skontrolujeme vlhkosť prostredia.

OPRAVA PARENÍSK A SKLENÍKOV

Sústredíme sa na kontrolu presklených častí a drevených rámov.

KONTROLA NÁRADIA

Prevedieme kontrolu a ošetrenie náradia pred nastávajúcou sezónou. Taktiež doplníme zásoby hnojív a ostatných prípravkov.

PRÍPRAVA OSÍV

Zostavujeme osevný plán a teda aj zoznam plodín, ktoré budeme vysievať a začíname obstarávať semená.