VINIČ

REZ VINIČA

Neorezaný ker znáša zimné mrazy lepšie, preto sa zbytočne neponáhľame.

Stolové odrody si dokonca ponecháme až na koniec februára alebo začiatok marca. Zásadne rez neprevádzame počas silných mrazov.

Pri zimnom reze skracujeme a odstraňujte prebytočné časti viniča. Pre zintenzívnenie rastovej sily volíme v tomto období rez "na krátko".Myslíme na to, že rodivé výhonky jednoročného dreva vyrastajú z dreva dvojročného.

Výhony zo starého dreva, sú spravidla nerodivé. Pri zostrihu sa snažíme dodržať rovnováhu medzi koreňovým systémom a nadzemnou časťou.

Rreznú plochu na starom dreve prevádzame priečne, na rodiacom dreve mierne šikmo.

 

Na začiatku ramien ponechávame zásobný čapík, ktorý zakrátime na 1 – 2 očká.

Malé ranky neošetrujeme, pri ošetrení kmienkov a väčších rán postupujeme rovnako, ako pri ovocných drevinách.