OVOCNÉ STROMY

PRESVETLOVACÍ REZ

Ked teplota klesne pod 5°C, je vhodné prevádzať presvetlenie korún ovocných stromov.

NÁTER VÁPNOM

Kmene stromov a hrubšie konáre natierame vápenným mliekom, ktoré slúži ako ochrana pred praskaním kôry vplyvom prudkého striedania teplôt.

POSTREKY

Pokiaľ nemrzne prevádzame zimný postrek
ovocných drevín. Dôležité je, aby sme postrekovou látkou stromy
dôkladne pokryli, nech sa tekutina dostane do každého záhybu..púčika. Len vtedy je účinnosť postreku zaručená

OCHRANA KMIENKOV

Ak máme neoplotenú záhradu, sústredíme sa v tomto období na ochranu mladých drevín pred poškodením zverou. Môžeme použiť zajačie pletivo, rohož z rákosia či bambusu, plastové perforované pláty, drevené rošty atď.

ŠTEPENIE

Môžeme zahájiť štepenie egrešov a ríbezli v interiéri