UDRŽBA POSTREKOVAČOV

Skôr ako začnem robiť postreky ovocných stromov  namočím príslušenstvo postrekovača  do octovej vody, aby sa  rozpustil usadený vodný kameň.  A taktiežpo postrekoch  odporúčam toto príslušenstvo  namočiť do  roztoku sódy, ktorá neutralizuje zvyšky chemikálií.

Ján Novotný,  Košice